lube影院免费

lube影院免费

夏出冬蛰,日伏夜飞,食蚊蚋。彼人动乐,则牛出听,因而采之。

用鸡矢白一升,大豆五升,和炒黄,乘热以酒沃之,微烹令豆澄下。同凫茈食,令人筋急。

或云项有文,故从。食之治疟,辟三十六种精魅。

【发明】时珍曰∶按∶董炳《集验方》云∶魏秀才妻,病腹大如鼓,四肢骨立,不能贴席,惟衣被悬卧,谷食不下者数日矣。 按∶《禽经》云∶善抟者曰鹗,窃玄者曰雕,曰,骨曰鹘,了曰鹞,展曰,夺曰。

或云燕蛰于井底,燕不入屋,井虚也。能啄鹰鹘乌鹊,乃隼属也。

按∶《五溪记》云∶山犀食竹木,其小便即竟日不尽。 羊角烧灰,鸡子清和涂,甚妙。

Leave a Reply